FI SV EN

Organisaatio ja yhteystiedot

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sivutoimisia sovittelijoita on kaksi pääkaupunkiseudulla ja yksi Ahvenanmaalla, Kuopiossa, Turussa sekä Oulussa.

Valtakunnansovittelijan tehtävää hoitaa tällä hetkellä oikeustieteen kandidaatti Minna Helle. Hänen toimikautensa on 1.1.2015 – 31.12.2018.

Tehtävät

Valtakunnansovittelija on puolueeton virkamies, jonka tehtävänä on auttaa työmarkkinajärjestöjä työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamisessa erityisesti tilanteissa, joissa työrauha on uhattuna. Sovitteluun liittyy myös yhteiskunnan intressi puuttua työriitoihin, jotta yhteiskunnalle työriidoista aiheutuvat vahingot voidaan välttää. Sovittelijan tehtävänä on muutoinkin edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita.

Valtakunnansovittelijan ja sovittelijoiden tehtävät ja valtuudet perustuvat lakiin työriitojen sovittelusta (420/62).

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot
PL 345
Bulevardi 6A
00121 Helsinki

Puh. 029 506 2525

-------------------------------------

Valtakunnansovittelijan toimiston visuaalinen aineisto ja valtakunnansovittelijan kuvat:

http://tem.logodomain.com/
user = VASOTO
pass = logo