Riksförlikningsmannen

Riksförlikningsmannen Minna Helle är till utbildningen juris kandidat (Helsingfors universitet 1997).

Arbetshistoria:

Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry, facklig ombudsman 1997–1999

Akava ry, jurist och förhandlingschef 2000–2006

Tehy rf, intressebevakningsdirektör 2006–2009

Akava ry, intressebevakningsdirektör 2009–2011

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, direktör – intressebevakning och samhällelig utbildning 2011–2013

Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, intressebevakningsdirektör 2013–2014

Riksförlikningsman 1.1.2015– (mandatperiod 1.1.2015–31.12.2018)

Bisysslor:

Ordförande för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 1.1.2015–