FI SV EN

Statistik

Vid riksförlikningsmannens byrå medlades det under 2015 i åtta arbetstvister. I sex av dem fick man till stånd förlikning efter att arbetsinställelse inletts. De arbetstvister som det medlades i under 2015 gällde isbrytare och kombiisbrytare, flygtrafiken, post- och logistikbranschen samt skogsmaskinsbranschen.

Endast en del av arbetsinställelserna hör till medlingens tillämpningsområde. Medlingssystemet omfattar inte sådana arbetskonflikter som sker medan kollektivavtalet är i kraft. Sådana arbetskonflikter hör till arbetsdomstolens behörighet. Solidaritetsarbetskonflikter och politiska arbetskonflikter hör inte heller till systemet för medling i arbetstvister. Enligt Statistikcentralen förekom 128 arbetskonflikter under 2014. Samma år medlades det i åtta arbetstvister.

Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter