FI SV EN

Tilastoja

Valtakunnansovittelijan toimistolla soviteltiin vuonna 2015 8 työriitaa. Niistä kuudessa sovinto syntyi työnseisauksen alkamisen jälkeen. Vuonna 2015 sovitellut työriidat koskivat jään- ja monitoimimurtajia, lentoliikennettä, posti- ja logistiikka-alaa sekä metsäkonealaa.

Sovittelussa olleiden työriitojen määrät vuosina 1963-2015

Vain osa työnseisauksista kuuluu sovittelun piiriin. Työriitojen sovitteluun eivät kuulu sellaiset työtaistelut, jotka tapahtuvat virka- ja työehtosopimuksen ollessa voimassa. Nämä kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään myötätuntotyötaistelut tai poliittiset työtaistelut eivät kuulu työriitojen sovittelujärjestelmän piiriin. Vuonna 2014 työtaisteluita oli Tilastokeskuksen mukaan 128. Samana vuonna työriitojen sovittelussa oli kahdeksan riitaa.