Lentokenttäpalvelujen kenttäavustajia koskeva työnseisausuhka 21.6.2018 peruttu

18.6.2018 21.39
Uutinen

Työnseisausuhka liittyi Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n väliseen työriitaan.

Ilmailualan Unioni IAU ry on ilmoittanut peruuttavansa Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka oli ilmoitettu alkavaksi torstaina 21.6.2018 klo 05.00 ja päättyväksi samana päivänä klo 23.59. Työnseisaukset olisivat koskeneet EY-asetuksen 1107/2006 mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista.

Työnseisausuhkaan liittyen IAU oli lisäksi ilmoittanut ryhtyvänsä tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä mainittuna ajankohtana.

Edellä mainitut työtaistelut ja tukitoimet peruuntuvat. IAU ja Lassila & Tikanoja ovat vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtelan johdolla käydyissä neuvotteluissa saavuttaneet yhteisymmärryksen riidan kohteena olleista palkankorotuksiin ja yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä.