Hyppää sisältöön

Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelua jatketaan sunnuntaina 10.3.2019 klo 14.00.

8.3.2019 19.21
Uutinen

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen ulkomaanliikenteen kansipäällystöä koskevan työriidan sovittelua on jatkettu tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla.

Sovittelua jatketaan sunnuntaina 10.3.2019 klo 14.00.

Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Varustamot ry ovat neuvotelleet ulkomaanliikenteen kansipäällystöä ja sairaanhoitajia sekä ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskevista työehtosopimuksista.

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Laivanpäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 16.3.2019 klo 06.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.