Hyppää sisältöön

Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevan työriidan sovittelu jatkuu 21.2.2019

19.2.2019 18.08
Uutinen

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välisen työriidan sovittelua on jatkettu eilen ja tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Seuraava sovitteluistunto pidetään 21.2.2019.

Työriidassa on kyse ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevien työehtosopimusten solmimisesta. Koska osapuolten neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Merimies-Unioni SMU ry on ilmoittanut edellä mainittujen sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten alushenkilökuntaa koskevan työnseisauksen aloittamisesta perjantaina 1.3.2019 klo 10.00.