Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset 5.3.2018 klo 17

5.3.2018 2.01
Uutinen

Ensimmäinen työnseisaus uhkaa yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3.2018.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaan työriitaan sovintoehdotuksen maanantaina 5.3.2018 hieman klo 1.30 jälkeen. Osapuolet vastaavat sovintoehdotukseen maanantaina 5.3.2018 klo 17.

Mikäli sovintoehdotus hyväksytään kaikkien osapuolten toimesta, peruuntuvat päiväkoteja ja muuta hoiva-alaa uhkaavat lakot. Mikäli yksi tai useampi osapuolista hylkää sovintoehdotuksen, toteutuu ainakin yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3.2018 uhkaava työnseisaus.

Valtakunnansovittelija kehottaa osapuolia hyväksymään ehdotuksen. Ehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.

Työriidan osapuolia ovat työntekijäpuolella JHL ry, Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö ry, Talentia ry sekä TSN ry (Erto ry-SuPer ry-Tehy ry) ja työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto ry.

Työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet useista työnseisauksista. Ensimmäinen työnseisaus uhkaa yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3.2018. Seuraavat työnseisaukset 12.-16.3.2018, 19.-21.3.2018 ja 26.-28.3.2018 laajenevat koskemaan muutakin hoiva-alaa. Lisäksi JHL ry on ilmoittanut järjestävänsä raideliikenteeseen vaikuttavia tukilakkoja 7.3.2018.