Elokuva- ja TV-tuotantoon sekä vakuutusalalle lakonuhat

1.12.2017 13.21
Uutinen

Elokuva- ja TV-tuotantoa uhkaa työnseisaus 15.12.2017 klo 13 – 16.12.2017 klo 23.59 ja vakuutusalaa 18.12. -19.12.2017 ja 28.12. – 29.12.2017.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on yhteydessä molempien työriitojen osapuoliin ja ilmoittaa jatkotoimista erikseen.

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva lakonuhka

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Suomen Journalistiliitto ilmoittivat tänään valtakunnansovittelijalle työnseisauksesta, joka koskee elokuva- ja TV-tuotantoa perjantaina 15.12.2017 klo 13 – lauantaina 16.12.2017 klo 23.59. Työnseisaus koskee em. liittojen sekä Palvelutyönantajat Paltan välisen elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä kaikissa elokuva- ja TV-tuotantoyhtiöissä.

Työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.10.2017. Ammattiliitot ilmoittavat työtaistelun syyksi, ettei Paltan kanssa käydyissä neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä. Liitot aloittavat lisäksi ylityökiellon, joka alkaa tänään 1.12.2017 klo 13 ja on voimassa toistaiseksi.

Vakuutusalaa koskeva lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on ilmoittanut tänään valtakunnansovittelijalle vakuutusalaa koskevasta työnseisauksesta ajankohtina 18.12.2017 klo 7 – 19.12.2017 klo 23 sekä 28.12.2017 klo 7 – 29.12.2017 klo 23. Työnseisaus koskee kaikkia vakuutusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä ja toimihenkilöitä (konttoritoimihenkilöitä ja kenttämiehiä). VvL:n ilmoituksen mukaan työnseisaus koskee noin 9000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuoli on Finanssiala/Palvelualojen työnantajat Palta.

VvL:n ilmoituksen mukaan työnseisauksen syynä ovat osapuolten pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut, joissa näkemykset erityisesti työajoista sekä palkankorotuksista ovat kaukana toisistaan eivätkä neuvottelut siksi etene.