Lennonjohtajien työriidassa sopu – kaikki työnseisaukset päättyvät ja uhkat peruuntuvat

28.2.2019 13.35
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 27. helmikuuta 2019 antaman sovintoehdotuksen.

Kaikki työriitaan liittyvät työnseisaukset päättyvät ja työseisausuhkat peruuntuvat perjantaista 1.3.2019 klo 00.00 alkaen.

Syntynyt sopimus on voimassa 31.3.2021 saakka. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus seuraa tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa. Sopimus sisältää maaliskuun alusta 2019 toteutettavan 3,0 prosentin yleiskorotuksen, eräitä muutoksia palkkaukseen ja teksteihin sekä työryhmäkirjauksen koskien mm. yrityksen rekrytointiprosessin arviointia.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) ry ja Palvelualojen työnantajat (PALTA) ry.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä.