Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin

14.8.2017 11.37
Uutinen

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Kyseessä ei ole työriita.

Työtaistelut liittyvät useimmiten työnantajien ja palkansaajien välisiin riitoihin, mutta aina näin ei ole. Työnseisauksen syy voi olla myös poliittinen, kuten tänään klo 18 alkavassa Veturimiesten Liiton työnseisauksessa, joka koskee junaliikennettä.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Kyseessä ei ole työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen työriita. Näin on silloinkin, kun poliittisia päätöksentekijöitä painostetaan kysymyksissä, jotka liittyvät tosiasiassa työsuhteisiin.

Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.

Useimmat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa kuitenkin neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on keskusjärjestöjen välisissä sopimuksissa. Myös Veturimiesten Liitto ilmoitti työnseisauksesta työnantajataholle sekä valtakunnansovittelijalle edellä mainittua ilmoitusaikaa noudattaen. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu soviteltaviin työriitoihin eikä sovittelijan kompetenssin piiriin.

sovittelu
työriidat