Sähköistys- ja sähköasennusalan työriidassa riidassa sopu. Työnseisaus-uhkat peruuntuvat.

17.5.2018 1.48
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtela 16.5.2018 antaman sovintoehdotuksen. Työriitaan liittyvät lakkouhat 17.5 – 18.6.2018 peruuntuvat.

Syntynyt sopimus on 26 kuukauden mittainen ja on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää yhteensä 3,4 %:n palkankorotukset, mikä vastaa liittokierroksella syntynyttä työmarkkinoiden palkankorotuslinjaa. Lisäksi sopimukseen sisältyy muun muassa urakkatyöhön, työaikoihin, vuokratyön käyttöön sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyviä työehtosopimuksen tekstimuutoksia ja kehittämishankkeita.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Sähköalojen ammattiliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry sekä Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

Sähköistys- ja sähköasennusalan sovintoesitys