Sähköistys- ja sähköasennusalan työriitaa koskeva sovintoesitys on hylätty. Sähköliitolta ilmoitus uusista työtaistelutoimista

7.4.2018 17.15
Uutinen

Ilmoitetut työnseisaukset alkavat maanantaina 9.4.2018 klo 6.00

Sähköalojen ammattiliitto ry hylkäsi sovittelija Jukka Ahtelan eilen antaman sovintoesityksen. Työnantajaosapuolet Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry hyväksyivät esityksen.

Sovintoesityksen hylkäämisestä seuraa, että ilmoitetut työtaistelu-uhat ovat voimassa Palvelutyönantajat PALTA ry:n sähköistys- ja sähköasennusalojen jäsenyrityksissä 9.4. klo 6.00 – 16.4.2018 klo 6.00.

Lisäksi Sähköalojen ammattiliitto ry ilmoitti uusista työnseisauksista PALTAn ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyrityksissä sähköistys- ja sähköasennusalalla seuraavasti:

17.5 klo 6.00 – 21.5 klo 6.00

24.5 klo 6.00 – 28.5 klo 6.00

31.5 klo 6.00 – 4.6 klo 6.00

7.6 klo 6.00 – 11.6 klo 6.00

14.6 klo 6.00 – 18.6 klo 6.00

Hylätty sovintoesitys on nähtävissä tästä: