Förlikningsförslag i arbetstvisten inom bevakningsbranschen 19.4.2022

Utgivningsdatum 19.4.2022 17.52 | Publicerad på svenska 19.4.2022 kl. 17.55

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag onsdagen den 20 april 2022 kl. 15.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Sevicefacket PAM ry samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA ry ska lämna sina svar på förslaget onsdagen den 20 april 2022 kl. 15.00.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.

PAM har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om en strejk som genomförs vid Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy.  Strejken inleds 25.4.2022 – 27.4.2022.