Förlikningsförslag i arbetstvisten inom Posten 24.11.2019

24.11.2019 16.01 | Publicerad på svenska 24.11.2019 kl. 16.03
Nyhet

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag söndagen den 24. november kl. 17.30.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Finlands Post- och logistikunion PAU rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf ska lämna sina svar på förslaget den 24 november kl. 17.30.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.