Hoppa till innehåll

Ingen uppgörelse angående Industrifacket och Skogsindustrin – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

13.2.2020 14.28
Nyhet

Industrifacket förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Skogsindustrin godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.

Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter. Alla arbetsinställelser som det varslats om pågår.

Medlingsförhandlingarna fortsätter söndagen den 16 februari kl. 12.00.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):