Akavan Erityisalat och Finlands Journalistförbund har varslat om arbetsinställelse 15.–16. februari 2019

6.2.2019 8.02 | Publicerad på svenska 6.2.2019 kl. 8.05
Nyhet

Akavan Erityisalat och Finlands Journalistförbund har lämnat meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelse fr.o.m. fredagen den 15. februari 2019 kl. 13.00 till lördagen den 16. februari 2019 kl. 12.59.

Arbetsinställelsen gäller kollektivavtalet för Av-käännöstoimistot (BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk ja Saga Vera Oy). Enligt varselmeddelandena lämnas arbete i Rundradio och Saga Vera Oy utom arbetsinställelse.

Arbetstvisten medlats onsdagen den 6. februari 2019 kl. 9 under riksförlikningsmannens ledning.