Uppgörelse i arbetstvisten angående kollektivavtalet för Av-käännöstoimistot (Audiovisuell-översättningsbyråer) – konfliktåtgärd avblåst

14.2.2019 14.05 | Publicerad på svenska 14.2.2019 kl. 14.08
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Den hotande strejken 15.2.2019 kl. 13.00 – 16.2.2019 kl. 12.59 i samband med arbetstvisten inhiberas.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 31. januari 2020. Den kostnadseffekten av löneuppgörelsen följer den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå.  Avtalet innehåller en generell lönehöjning med 1,0 procent samt en lokal lönepott på 0,4 procent.

 I fråga om det arvode för personer utan anställningsförhållande som varit en tvistefråga i förhandlingarna mellan parterna gav riksförlikningsmannen inte något medlingsförslag, eftersom frågan kräver lagändringar, vilket gör att den hör till lagstiftaren att avgöra inom ramen för EU:s konkurrenslagstiftning.     

Parter i arbetstvisten var Finlands Journalistförbund och Akavan Erityisalat AE samt BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International osk och Saga Vera Oy.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).