Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytarna och kombiisbrytarna fortsätter och medlingen i den arbetstvist som gäller utrikesfarten inleds den 12 mars 2018

9.3.2018 16.30 | Publicerad på svenska 12.3.2018 kl. 15.50
Nyhet

Medlingen i den arbetstvist som gäller däcksbefälet för isbrytare och kombiisbrytare fortsatte i dag under ledning av riksförlikningsmannen. Isbrytarna hotas av strejk den 21 mars 2018 kl. 14 och utrikesfarten den 23 mars 2018 kl. 6.

Isbrytarna och kombiisbrytarna hotas av Finlands Skeppsbefälsförbund arbetsinställelse med början den 21 mars 2018 kl. 14. Medlingen mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland rf fortsätter måndagen den 12 mars 2018 kl. 14.

Finlands Skeppsbefälsförbund förkastade den 1 mars 2018 det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade den 28 februari 2018. Efter det beslutade arbets- och näringsministeriet på förslag av riksförlikningsmannen flytta fram starttidpunkten för strejken med två veckor till den 21 mars 2018 kl. 14.

Strejkhotet mot utrikesfarten

Medlingen i den arbetstvist mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland som gäller utrikesfarten inleds måndagen den 12 mars 2018 kl. 10 under ledning av riksförlikningsman Minna Helle.

 Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om arbetsinställelse i utrikesfarten med början den 23 mars 2018 kl. 6. Arbetstvisten gäller kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukvårdare i utrikesfarten samt det kollektivavtal för småtonnage i utrikesfart som gäller däcksbefäl.