Arbetstvisten i handelsbranschen är löst

22.5.2017 14.38 | Publicerad på svenska 23.5.2017 kl. 8.22
Nyhet

Båda parterna har godkänt medlingsbudet

Parterna i arbetstvisten inom handelsbranschen, dvs. De Högre Tjänstemännen YTN rf och Förbundet för finsk handel, har meddelat att de godkänner det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen lagt fram torsdagen den 18 maj 2017. Parterna har behandlat förslaget vid möten inom sina förvaltningar. Svaren skulle lämnas senast kl. 16 på

Godkännandet av förlikningsförslaget innebär att arbetstvisten är löst. Riksförlikningsmannen är nöjd med situationen:

  • Att enighet har nåtts är en mycket bra sak ur båda parternas synvinkel. Trots att det inte förelåg något akut hot om nya stridsåtgärder, fanns det dock en risk för att situationen skulle eskalera. Nu kunde detta undvikas och parterna kan börja bygga upp samarbetet på fredlig väg. Båda parterna verkar ha föresatt sig detta, säger Minna Helle.

Innehållet i samförståndet har skrivits in i en promemoria mellan parterna. Målet är att stärka förtroendet och samarbetet mellan YTN och Förbundet för finsk handel. Åtgärderna inbegriper bl.a. stärkande av den lokala dialogen samt inledande av ett framtidsprogram. Promemorian är inte något kollektivavtal.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).