Förlikningsförslag i arbetstvisten inom handelsbranschen

18.5.2017 23.35 | Publicerad på svenska 19.5.2017 kl. 8.47
Nyhet

Förslaget går nu till behandling i parternas förvaltningar.

Riksförlikningsman Minna Helle har lämnat ett förlikningsförslag till parterna i arbetstvisten inom handelsbranschen, De Högre Tjänstemännen YTN rf och Finsk Handel rf.

Parterna behandlar förslaget i sina förvaltningar och ger sina svar på förslaget till riksförlikningsmannen senast kl. 16 måndagen den 22 maj 2017. Information om innehållet i förlikningsförslaget lämnas inte ut till offentligheten före det. Parterna kan antingen godkänna eller avslå förslaget.