Det är sannolikt att arbetsinställelsen för de högre tjänstemännen i handelsbranschen genomförs

24.4.2017 13.36 | Publicerad på svenska 24.4.2017 kl. 14.57
Nyhet

Riksförlikningsmannen träffade i dag företrädare för De Högre Tjänstemännen YTN rf och Finsk Handel rf.

Enligt riksförlikningsman Minna Helle är det sannolikt att YTN vidtar stridsåtgärder efter valborg.

  • I nuläget finns det inte förutsättningar att inleda en medlingsprocess, eftersom parterna har helt motsatta åsikter om huruvida ett kollektivavtal behövs. Det fördes dock en öppen och god diskussion i frågan, men än så länge fanns det inte vägkost för att gå vidare i samförstånd. Om läget förändras, kan förhandlingarna återupptas före nästa vecka, säger Helle.

YTN har krävt att Finsk Handel inleder förhandlingar om ingående av kollektivavtal för handelsbranschen. YTN har varslat om stridsåtgärder som hotar medlemsföretagen i Finsk Handel 2.5.2017–8.5.2017. Finsk Handel har avvärjt YTN:s krav och föreslagit att samarbete på arbetsplatserna främjas på annat sätt.

Närmare information om hotet om arbetsinställelse finns här