Förhandlingsresultat i arbetstvisten mellan Kemibranschen och Industrifacket – torsdagen klarnar det om det blir någon strejk den 10. februari 2020

Arbets- och näringsministeriet 5.2.2020 14.27 | Publicerad på svenska 5.2.2020 kl. 14.31
Nyhet

Arbetsinställelsen avblåses, om båda parterna godkänner förhandlingsresultatet.

Industrifacket rf och Kemibranschen (Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Kumiteollisuus ry ja Lasikeraaminen teollisuus LT ry) nådde för en stund sedan ett förhandlingsresultat vid medlingsförhandlingarna om den arbetstvist som gäller kemibranschen. Parternas styrelser beslutar huruvida de ska godkänna förhandlingsresultatet när de håller möte under de närmaste dagarna.

Medlingen i arbetstvisten fortsatte i går och i dag under ledning av riksförlikningsmannen.

Industrifacket har varslat om en arbetsinställelse inom kemibranschen som ska börja den 10. februari kl. 00.00. Arbetsinställelsen inhiberas, om båda parternas styrelser godkänner förhandlingsresultatet.

Slutresultatet klarnar troligen den 6 februari. När läget klarnat informerar riksförlikningsmannens byrå och parterna om besluten och hur det blir med den arbetsinställelse som det varslats om till den 10. februari.