Uppgörelse i arbetstvisten inom flygtrafikledning – alla konfliktåtgärder är avblåsta

28.2.2019 13.35 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 13.42
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag av den 27. februari 2019.

Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som det varslats om fr. o. m. 1. mars 2019 kl. 00.00 blåses av.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 31. mars 2021. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna följer den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå. Avtalet innehåller en generell lönehöjning med 3,0 % fr. o. m den 1. mars 2019, några förändringar angående löning och texter samt arbetsgruppen som bland annat värderar företagets rekryteringsprocess.

Parter i arbetstvisten var Suomen Lennonjohtajien yhdistys (SLJY) rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna (PALTA) rf.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).