Ingen uppgörelse inom flygtrafikledning – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

14.2.2019 15.18 | Publicerad på svenska 14.2.2019 kl. 15.24
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) rf förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Arbetsgivarna för servicebranscherna (PALTA) rf godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.

- Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte går att lösa tvisten än, beklagar riksförlikningsmannen.

Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter och alla arbetsinställelser som det varslats om genomförs. SLJY har varslat om arbetsinställelser som ska pågå varje tisdag och lördag kl. 02.00–08.00, varje torsdag kl. 13.00–15.00, 15. februari 2019 kl. 09.00–15.00 och fr. o.  m. 16. februari 2019 varje måndag till lördag kl. 00.00–09.00. PALTA har varslat om lockout som genomförs 15. februari 2019 kl. 09.00–15.00 och under tiden 23. februari 2019 kl. 18.00 – 25. februari 2019 kl. 09.00.

- Det finns inga förutsättningar att fortsätta medlingen nu genast, eftersom alla möjligheter att komma framåt i förhandlingarna har gåtts igenom. Medlingen avbryts dock inte helt, eftersom det förr eller senare behövs ett avtal och arbetsfred för flygtrafikledning, säger Piekkala.

- Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):