Flygplatsassistenter genomför arbetsinställelse den 1–3 februari

1.2.2018 9.37 | Publicerad på svenska 1.2.2018 kl. 14.49
Nyhet

Arbetsinställelsen hänför sig till arbetstvisten mellan Luftfartsunionen rf och Lassila & Tikanoja Oyj. Det finns risk för att arbetsinställelsen fortsätter den 9, 12 och 14 februari.

Luftfartsunionen rf har meddelat att den ordnar en arbetsinställelse inom Lassila & Tikanoja Oyj:s enhet för flygplatstjänster. Enligt meddelandet deltar flygplatsassistenterna inte i ledsagning av passagerare med funktionsnedsättning, transporter på flygplatsen eller koordineringsuppgifter under arbetsinställelsen. Arbetsinställelsen pågår den 1–3 februari mellan klockan 12 och 18.

Luftfartsunionens syfte med arbetsinställelserna är att kräva att det inleds förhandlingar om anställningsvillkoren för flygplatsassistenterna. Lassila & Tikanoja Oyj anser att kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen mellan Fastighetsarbetsgivarna rf och Servicefacket PAM rf ska tillämpas på flygplatsassistenternas anställningsvillkor. Arbetsgivaren är inte beredd att inleda förhandlingar med Luftfartsunionen.

Riksförlikningsman Minna Helle har träffat parterna denna vecka. Det var dock inte möjligt att finna någon lösning på tvisten.

Luftfartsunionen har också varslat om planerade arbetsinställelser gällande samma arbetsuppgifter den 9, 12 och 14 februari mellan klockan 12 och 18.