Uppgörelse i arbetstvisten inom sjöfarten – ingen arbetsinställelse 1.3.2019

25.2.2019 14.26 | Publicerad på svenska 25.2.2019 kl. 16.19
Nyhet

Finlands Sjömans-Union FSU rf, Rederierna i Finland rf och Arctia Ab har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsmannen Jukka Ahtela lämnade i natt.

Det betyder att de arbetsinställelser som Finlands Sjömans-Union FSU rf hade varslat om till fredag är avlysta.

Det godkända förlikningsförslaget kan läsas här och här(endast på finska)