Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister

14.8.2017 11.37 | Publicerad på svenska 14.8.2017 kl. 15.40
Nyhet

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Det är inte fråga om en arbetstvist.

Arbetskonflikter gäller oftast tvister mellan arbetsgivare och löntagare, men det är inte alltid så. Orsaken till en arbetsinställelse kan också vara politisk, på samma sätt som Veturimiesten Liitto ry:s arbetsinställelse som börjar i dag kl. 18 och gäller tågtrafiken.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. Det är inte fråga om en arbetstvist enligt lagen om medling i arbetstvister. Så är det också när politiska beslutsfattare utsätts för påtryckning i frågor som i verkligheten hänför sig till anställningsförhållanden.

På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därigenom inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.

Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett förhandsmeddelande fyra dygn tidigare. Bakgrunden till detta är avtal mellan centralorganisationer. Även Veturimiesten Liitto underrättade både arbetsgivaren och riksförlikningsmannen om arbetsinställelsen inom den nämnda tidsfristen. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, fast inställelsen inte omfattas av medling i arbetstvister eller förlikningsmannens behörighet.

arbetskonflikter
medling