Förhandlingarna inom finansbranschen fortfarande låsta

5.3.2018 20.25 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 9.47
Nyhet

Riksförlikningsman Minna Helle har i dag åter träffat parterna i arbetstvisten inom finansbranschen. Det finns fortfarande inga förutsättningar för att nå en lösning i tvisten.

Finansbranschen har nu varit utan kollektivavtal sedan utgången av november 2017. Riksförlikningsman Minna Helle har fortsatt medlingen i tvisten förra veckan och denna vecka. Några avgörande framsteg har dock inte gjorts. Mellan parterna råder fortfarande fundamental oenighet om förfarandena och villkoren för veckoslutsarbete inom finansbranschen.

- Vi har inte avtalat om några nya möten nu.Medlingen kan återupptas först när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter, säger Helle.

Inga varsel om arbetsinställelser hänger över finansbranschen för närvarande. Det råder dock övertidsblockad inom branschen. Riksförlikningsmannen har i tvisten lämnat ett förlikningsförslag som Fackförbundet Pro rf och Fackförbundet Nousu rf förkastade den 1 februari. Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf var beredda att godkänna det.

Arbetstvistens parter på löntagarsidan är Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Arbetsgivarparterna är Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Arbetstvisten gäller även kollektivavtalet för Danske Bank.