Medlingen i arbetstvisten inom finansbranschen fortsätter på tisdag 30.1.2018

29.1.2018 16.39 | Publicerad på svenska 30.1.2018 kl. 10.39
Nyhet

I dag fördes återigen medlingsförhandlingar i den utdragna arbetstvisten inom finansbranschen under riksförlikningsman Minna Helles ledning.

Medlingen fortsätter på tisdag 30.1.2018 kl. 13.

Orsaken till arbetstvisten är meningsskiljaktigheter om veckoslutsarbete och villkoren för det. Även löneuppgörelsen och flera andra frågor är öppna.

Inga varsel om arbetsinställelser hänger över finansbranschen för närvarande. Det råder dock övertidsblockad inom branschen.

Arbetstvistens parter på löntagarsidan är Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Arbetsgivarparterna är Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Arbetstvisten gäller även kollektivavtalet för Danske Bank. Båda kollektivavtalen löpte ut den 30 november 2017.