Fortfarande ingen uppgörelse i arbetstvisten inom finansbranschen – arbetsinställelser genomförs 4–5.1.2018

3.1.2018 15.58 | Publicerad på svenska 4.1.2018 kl. 7.55
Nyhet

Det har medlats i arbetstvisten inom finansbranschen i dag, men ingen lösning har nåtts.

Att medlingsförsöken inte gett resultat innebär att de arbetsinställelser som det varslats om genomförs 4–5.1.2018. Riksförlikningsman Minna Helle är besviken över situationen.

- Alla möjligheter till en uppgörelse har gåtts igenom. Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte går att lösa tvisten än, säger Helle.

De bakomliggande orsakerna till tvisten är i synnerhet meningsskiljaktigheter om förfaranden och villkor för veckoslutsarbete. På förhandlingsbordet ligger även frågor som gäller lönesättningen och andra frågor.

Någon tid för ny medlingsförhandling har tills vidare inte avtalats. Enligt Helle fortsätter medlingen dock genast när det finns förutsättningar att fortsätta.

Fackförbundet Nousu rf, Fackförbundet Pro rf, Danske Bankin henkilöstöyhdistys ry och De Högre Tjänstemännen YTN rf har varslat om en arbetsinställelse inom finansbranschen som ska pågå 4.1.2018 kl. 6 – 5.1.2018 kl. 23.59. Även Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat ry har meddelat att de deltar i arbetsinställelsen. En tidigare arbetsinställelse genomfördes 28–29.12.2017.

Arbetsgivarsidan företräds av Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf i fråga om kollektivavtalet för finansieringsbranschen och av Danske Bank i fråga om bankens eget kollektivavtal.