Förlikningsförslag i arbetstvisten inom finansbranschen, svar från parterna på fredag 2.2.2018

31.1.2018 3.56 | Publicerad på svenska 31.1.2018 kl. 12.14
Nyhet

Riksförlikningsman Minna Helle har lämnat ett förlikningsförslag i den långdragna arbetstvisten inom finansbranschen.

Förlikningsförslaget lämnades till parterna i dag kl. 3.30 efter utdragna förhandlingar som inleddes tisdagen den 30 januari kl. 13. Medlingen i arbetstvisten har pågått sedan december.

Parterna i arbetstvisten, Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf samt Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf, ska lämna sina svar om förslaget på riksförlikningsmannens byrå fredagen den 2 februari kl. 11. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget. Innehållet i förlikningsförslaget är inte offentligt förrän parterna har gett sina svar.

Riksförlikningsmannen uppmanar parterna att godkänna förlikningsförslaget.

- Tvisten har varit exceptionellt svår och läget var länge helt låst. Den lösning som fötts fram under medlingens gång bygger på att samtliga parters centrala mål och orosfrågor beaktas så bra som möjligt, säger Helle.

- Om tvisten inte löses nu, går det för närvarande inte att åstadkomma mer genom medling. Alla tänkbara möjligheter för att få till stånd förlikning är redan utnyttjade, fortsätter Helle.

Inga varsel om arbetsinställelser just nu

Det finns för närvarande inget varsel om arbetsinställelse inom finansbranschen. I branschen råder dock övertidsblockad. Om parterna godkänner förlikningsförslaget, återställs arbetsfreden inom finansbranschen. Om förlikningsförslaget förkastas, fortsätter tvisten och då råder fortfarande avtalslöst läge i branschen.

Kärnfrågan i tvisten är utförandet av veckoslutsarbete och villkoren för det. Tvisten gäller även löneavtalet och flera andra frågor.

Arbetstvistens parter på löntagarsidan är Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Arbetsgivarparterna är Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Arbetstvisten gäller även kollektivavtalet för Danske Bank. Båda kollektivavtalen löpte ut den 30 november 2017.