Strejken som hotade färjetrafiken i skärgården 28.4.2017 avblåst

27.4.2017 12.59
Nyhet

Parterna har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Den strejk som hotade färjetrafiken i skärgården fr.o.m. 28.4.2017 är avblåst. Parterna – Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union samt Finlands Färjetrafik Ab/Finlands Skärgårdsrederi Ab – har godkänt de förlikningsförslag som riksförlikningsmannen lade fram. Enighet nåddes på riksförlikningsmannens byrå 27.4.2017 kl. 2.

Arbetstvisten gällde anställningsvillkoren på frigående landsvägsfärjor och förbindelsefartyg. Riksförlikningsman Minna Helle är nöjd över att en lösning kunde hittas.

  • Om strejken skulle ha blivit av, skulle följden ha varit betydande olägenhet med tanke på skärgårdsbornas resor och tillhandahållandet av bastjänster. Det var viktigt att konflikten kunde lösas i tid, konstaterar Helle.

De godkända förlikningsförslagen kan läsas här på finska.