Medlingen kring strejkhotet mot färjetrafiken i skärgården 28.4 har fortsatt intensivt

24.4.2017 20.57 | Publicerad på svenska 25.4.2017 kl. 8.26
Nyhet

Medlingen har dock inte ännu lett till resultat. Medlingen fortsätter tisdagen den 25 april kl. 10.

Färjetrafiken i skärgården hotas av en arbetsinställelse av Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union 28.4.2017 med början kl. 6, om en lösning i arbetstvisten inte kan uppnås före det.

  • Tvisten har medlats intensivt, senast i går söndag och i dag, men någon lösning finns inte i sikte. Vi fortsätter att söka en lösning i morgon, säger riksförlikningsman Minna Helle.

Konflikten gäller de anställningsvillkor som iakttas ombord på Finlands Färjetrafik Ab:s och Finlands Skärgårdsrederi Ab:s fartyg. Konflikten gäller frigående landsvägsfärjor samt förbindelsefartyg. Däremot gäller den inte vajerfärjor.

  • Målet är att en lösning uppnås så snart som möjligt. Det finns tillräckligt med tid för att hitta en lösning före fredag. Det är dock inte säkert att enighet nås, eftersom en förlikningslösning förutsätter att man kan gå vidare i förhandlingarna mellan parterna, säger Helle.