Förlikningsförslag i arbetstvisten vid hamnarna

7.2.2018 21.22 | Publicerad på svenska 8.2.2018 kl. 10.17
Nyhet

Förlikningsman Jukka Ahtela har lämnat ett förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller kranförare och hamntillsyningsmän vid hamnarna i Åbo, Nådendal, Raumo, Karleby och Uleåborg.

Parter i arbetstvisten är transportfacket Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Finlands Sjömans-Union FSU rf på arbetstagarsidan samt hamnbolagen Turun Satama Oy, Naantalin Satama Oy, Rauman Satama Oy, Karleby Hamn Ab och Oulun Satama Oy, som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Avainta ry.

Parterna lämnar sina svar om förlikningsförslaget torsdagen den 8 februari kl. 14. Innehållet i förslaget är inte offentligt förrän parterna har gett sina svar.

För att reservera tillräckligt lång tid för medling har arbets- och näringsministeriet med stöd av 8 § i lagen om medling i arbetstvister förbjudit arbetstagarparterna att genomföra de arbetsinställelser som var planerade att inledas den 29 januari kl. 6.00. Förbudet gäller till den 12 februari kl. 6.00.