Förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Paperiliitto och Skogsindustrin 8.2.2020

8.2.2020 1.31 | Publicerad på svenska 8.2.2020 kl. 1.33
Nyhet

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag lördagen den 8 februari kl. 18.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Paperiliitto rf samt Skogsindustrin rf ska lämna sina svar på förslaget via e-post den 8 februari 2020.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.