Förlikningsförslag i arbetstvisten inom bevakningsbranschen 6.11.2018

6.11.2018 23.40 | Publicerad på svenska 6.11.2018 kl. 23.42
Nyhet

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag torsdagen den 8 november 2018 kl. 9.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Sevicefacket PAM ry samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA ry ska lämna sina svar på förslaget på riksförlikningsmannens byrå torsdagen den 8 november 2018 kl. 9.00.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.

Det finns risk för arbetsinställelser. PAM har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om en strejk som genomförs vid Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy, Loomis Suomi Oy, Loomis Value Solutions Oy, Avarn Cash Solutions Oy, Avarn Manned Security Oy, Avarn Patrol Security Oy, Avarn Retail and Aviation Security Oy,  Avarn Security Oy, Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy.  Strejken angående Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy inleds fredag 9.11. kl. 14.00 och avslutas lördag 10.11. kl. 24.00. Strejken angående Loomis och Avarn inleds måndag 19.11. kl. 06.00 och avslutas tisdag 20.11. kl. 24.00. Strejken angående Securitas inleds tisdag 20.11. kl. 14.00 och avslutas onsdag 21.11. kl. 24.00.