Medlingen i arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf fortsätter 26.2.2019

25.2.2019 16.52 | Publicerad på svenska 26.2.2019 kl. 13.49
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf inleddes i dag. Medlingsdiskussionerna gällde främst att fastställa vad meningsskiljaktigheterna gäller, och man beslutade att fortsätta medlingen tisdagen den 26 februari 2019 kl. 13.30.

Parterna har förhandlat om kollektivavtal för maskinbefäl på utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt isbrytare.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Maskinbefälsförbund rf varslat om en arbetsinställelse som omfattar maskinbefäl på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 9 mars 2019 kl. 10.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.