Finlands Maskinbefälsförbund rf har varslat om en arbetsinställelse inom sjöfarten fr.o.m. 9.3.2019

22.2.2019 16.26 | Publicerad på svenska 22.2.2019 kl. 17.20
Nyhet

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf har förhandlat om kollektivavtal för maskinbefäl på utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt isbrytare.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Maskinbefälsförbund rf varslat om en arbetsinställelse som omfattar maskinbefäl på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 9 mars 2019 kl. 10.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.

Medling i arbetstvisten inleds måndagen den 25 februari.