Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om en arbetsinställelse inom sjöfarten fr.o.m. 16.3.2019

1.3.2019 15.58 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 16.46
Nyhet

Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf har förhandlat om kollektivavtal för utrikesfartens däcksbefäl och sjukskötare samt däcksbefäl på småtonnagefartyg i utrikesfart.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Skeppsbefälsförbund varslat om en arbetsinställelse som omfattar däcksbefäl och sjukskötare på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 16 mars 2019 kl. 06.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.

Medling i arbetstvisten inleds tisdagen den 5 mars 2019.