Sjömans-Unionen SMU rf har varslat om arbetsinställelse fr.o.m. 1.3.2019

15.2.2019 11.04 | Publicerad på svenska 15.2.2019 kl. 11.14
Nyhet

Sjömans-Unionen SMU rf har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelse fr.o.m. 1. mars 2019 kl. 10

Kollektivavtalen mellan Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland löper ut den 28. februari 2019.

Medlingen i arbetstvisten fortsätter den 18. februari 2019 kl. 10 under medlarens ledning.