Medlingen i den arbetstvist som gäller utrikesfartens passagerarfartyg, handelsfartyg och isbrytare fortsätter 21.2.2019

19.2.2019 18.08 | Publicerad på svenska 20.2.2019 kl. 14.36
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten mellan Finlands Sjömans-Union FSU rf och Rederierna i Finland rf fortsatte i går och i dag under ledning av förlikningsman Jukka Ahtela. Följande medlingsmöte hålls den 21 februari 2019.

Arbetstvisten handlar om att få till stånd kollektivavtal för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt isbrytarna. Eftersom förhandlingarna mellan parterna inte har lett till resultat, har Finlands Sjömans-Union FSU rf varslat om en arbetsinställelse med början fredagen den 1 mars 2019 kl. 10.00. Arbetsinställelsen omfattar besättningen på de fartyg som hör till de ovannämnda avtalens tillämpningsområde.