I den arbetstvist som gäller utrikesfartens passagerarfartyg, handelsfartyg och isbrytare har ett förlikningsförslag lagts fram. Svar ska lämnas måndagen den 25 februari 2019 kl. 14.

25.2.2019 2.22 | Publicerad på svenska 25.2.2019 kl. 10.03
Nyhet

Förlikningsman Jukka Ahtela lade kl. 02.00 på söndagen fram ett förslag till förlikning av arbetstvisten mellan Finlands Sjömans-Union FSU rf och Rederierna i Finland rf.

Parterna ska lämna sina svar om förlikningsförslaget måndagen den 25 februari 2019 kl. 14.00.

Arbetstvisten handlar om att få till stånd kollektivavtal för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt isbrytarna. Eftersom förhandlingarna mellan parterna inte har lett till resultat, har Finlands Sjömans-Union FSU rf varslat om en arbetsinställelse med början fredagen den 1 mars 2019 kl. 10.00. Arbetsinställelsen omfattar besättningen på de fartyg som hör till de ovannämnda avtalens tillämpningsområde.