Riksförlikningsmannen kallar YTN och Finsk Handel till möte nästa vecka

19.4.2017 10.53 | Publicerad på svenska 19.4.2017 kl. 12.42
Nyhet

De högre tjänstemännen inom handeln hotar med arbetsinställelse efter första maj.

De Högre Tjänstemännen YTN har förra veckan varslat om hotande arbetsinställelse inom handeln. Enligt meddelandet ska arbetsinställelserna genomföras under perioden 2.5.2017 – 8.5.2017. YTN kräver att Finsk Handel ska inleda förhandlingar för ingående av kollektivavtal. Finsk Handel har avvärjt kravet och föreslagit att samarbete på arbetsplatserna främjas.

Riksförlikningsman Minna Helle har varit i kontakt med parterna i arbetstvisten och kallat dem till möte på riksförlikningsmannens byrå måndagen den 24 april 2017 kl. 9. Vid mötet kartläggs läget i arbetstvisten och övervägs möjliga sätt att lösa situationen mellan parterna på fredlig väg.

Närmare uppgifter om YTN:s varsel om arbetsinställelse kan fås av en tidigare nyhet