Riksförlikningsman Minna Helle är en föregångare inom ny kommunikationskultur

Arbets- och näringsministeriet 6.6.2017 19.30
Nyhet

Föreningen för kommunikationsproffs ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry har tilldelat riksförlikningsman Minna Helle priset ”Vuoden viestijä” (årets kommunikatör).

Enligt juryns motivering är Helle ”en ledare och inflytelserik person som tror på kommunikationens kraft och har intagit en fräsch roll som förnyare. Med sitt eget lugna, jämlika och faktabaserade sätt att framträda har hon gjort riksförlikningsmannens arbete begripligt och uppskattat bland medborgarna.”

När Minna Helle inledde sitt arbete som riksförlikningsman i början av 2015 tog hon djärvt i bruk ett nytt kommunikationssätt och en ny kommunikationskanal: realtidsuppdateringar på Twitter om hur förhandlingarna framskred. Lägesuppdateringarna på 140 tecken visade sig vara ett användbart och snabbt sätt att få ut information till medier och andra som följde förhandlingarna och inväntade resultat.

Samtidigt var användningen av Twitter också en lösning som var framtvingad av omständigheterna: riksförlikningsmannen har ingen egen kommunikationspersonal, och webbplatsen var inte helt klar när hon inledde sitt arbete. Riksförlikningsmannen skriver och sänder ut sina tweetar själv.

– Minna Helle har visat ett utmärkt exempel på hurdan den nya myndighetskommunikationen är.  Den söker nya metoder och kanaler. Den är uppdaterad och serverar fakta. Framför allt ger den ärendena ett ansikte och uppmuntrar oss alla att förbättra vår kommunikation.  Det ofta upprepade uttrycket ”Kommunikation är ledarskap och ledarskap kommunikation” blir verklighet hos Minna Helle, konstaterar arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

Vid sidan om Twitter har riksförlikningsmannen numera också en webbplats som hålls uppdaterad. Dessutom sker kommunikationen utöver på finska också på svenska och engelska.  Helle har också på ett tydligt och faktabaserat sätt lyckats berätta om sitt arbete och dess mål för allmänheten genom att medverka i otaliga intervjuer, genom att tala vid olika evenemang och genom att skriva blogginlägg och kolumner.

– Jag är otroligt glad och tagen över detta erkännande. Det sporrar att fortsätta arbetet för bättre interaktion. Jag har en stark tro på öppenhetens kraft. När man själv delar med sig av så mycket information som möjligt får man också information tillbaka och lär sig på bästa sätt någonting nytt. Ett öppet sätt är också en nyckel till förtroende, som det finns ett stort behov av överallt i vårt samhälle, konstaterar riksförlikningsman Minna Helle.

Ytterligare upplysningar:
Minna Helle, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525

arbetsliv
riksförlikningsman