Medlingen i arbetstvisten inom bevakningsbraschen fortsätter fredagen den 19.10. under riksförlikningsman

22.10.2018 13.02 | Publicerad på svenska 22.10.2018 kl. 15.12
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten inom bevakningsbranschen fortsätter fredagen den 19. oktober under riksförlikningsmannens ledning.

Medlingen i arbetstvisten inom bevakningsbranschen fortsätter fredagen den 19. oktober under riksförlikningsmannens ledning. Parter i arbetstvisten är Sevicefacket PAM samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA. Sevicefacket PAM har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelse inom bevakningsbranschen under tiden 24.10.2018 kl. 00.00 – 26.10.2018 kl. 24.00.