Energiateollisuuden, Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton sovittelu jatkuu maanantaina 3.2.2020 – lakonuhka siirtyy kahdella viikolla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2020 16.11
Uutinen

Energiateollisuus ry:n sekä Ammattiliitto Pro ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n sovittelua jatketaan maanantaina 3.2.2020 klo 10.00. Työriita koskee energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Samalla siirretään 1.2.2020 kello 00.00 aloitettavaksi ilmoitettu työnseisaus kahdella viikolla eteenpäin 15.2.2020 kello 00.00 saakka. Työministeri Tuula Haatainen on päättänyt siirrosta sovittelija Jukka Ahtelan esityksestä tänään.

Siirrolla haetaan aikaa sovittelulle ja sovun löytämiselle. Työriitojen sovittelusta annettu laki edellyttää päätöksen antamista tiedoksi vähintään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.