Postin työriidassa sopu – kaikki työnseisaukset päättyvät ja uhkat peruuntuvat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2019 10.58
Tiedote

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 26. marraskuuta 2019 antaman sovintoehdotuksen.

Kaikki työriitaan liittyvät työnseisaukset päättyvät ja työseisausuhkat peruuntuvat välittömästi.
Syntynyt sopimus on voimassa 31.10.2021 saakka.
Osapuolina työriidassa ovat olleet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Palvelualojen työnantajat (PALTA) ry.
Sovintoehdotus on luettavissa tästä