Mekaanista metsäteollisuutta uhkaavan työriidan sovittelu jatkuu 17.1.2018
Medlingen i arbetstvisten inom den mekaniska skogsindustrin fortsätter 17.1.2018

Utgivningsdatum 16.1.2018 11.14 | Publicerad på svenska 16.1.2018 kl. 12.25
Nyhet

Det har varslats om en veckolång arbetsinställelse fr.o.m. 22.1.2018.

Riksförlikningsman Minna Helle träffade parterna i arbetstvisten, Industrifacket rf och Skogsindustrin rf, på eftermiddagen måndagen den 15 januari. Medlingen fortsätter onsdagen den 17 januari kl. 10.

Industrifacket rf har varslat om en arbetsinställelse i företag inom den mekaniska skogsindustrin under tiden 22.1.2018 kl. 6–29.1.2018 kl. 05.59. En lista över de företag som omfattas av arbetsinställelsen finns i samband med en tidigare nyhet (https://valtakunnansovittelija.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/metsateollisuuteen-toinenkin-lakonuhka-tyotaistelut-uhkaavat-paperiteollisuutta-ja-mekaanista-metsateollisuutta).Det råder även övertidsblockad inom branschen.

Medlingen i arbetstvisten inom finansbranschen fortsätter i dag den 16 januari på riksförlikningsmannens byrå.