Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto Pro sovittelu jatkuu maanantaina 27.1.2020

23.1.2020 10.20
Uutinen

Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto Pron sovittelua jatketaan maanantaina 27. tammikuuta kello 9.00.

Samalla siirretään 27.1.2020 kello 00.00 aloitettavaksi ilmoitettu työnseisaus kahdella viikolla eteenpäin 10.2.2020 kello 23.59 saakka.

Siirrolla haetaan aikaa sovittelulle ja sovun löytämiselle. Työriitojen sovittelusta annettu laki edellyttää päätöksen antamista tiedoksi vähintään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.